Chính Sách Đổi Trả

Căn cứ tình hình thực tế của sản phẩm Công ty thông báo chính sách đổi hoặc trả lại sản phẩm đã mua chi tiết như sau:

CHẤP NHẬN ĐỔI TRẢ

  • Sản phẩm được xác nhận là do Công Ty chúng tôi cung cấp
  • Đổi mới hàng hoá trong 15 ngày sử dụng đầu tiên nếu phát hiện lỗi do nhà sản xuất

KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỔI TRẢ

  • Sản phẩm hư hỏng do khách hàng sử dụng sai mục đích
  • Khách hàng tự ý tháo rời, sửa chữa sản phẩm
  • Lỗi phát sinh do bên thứ 3 gây ra
  • Sản phẩm khuyến mãi, thanh lý

các chính sách khác

4
2
5
3
1