Seal

Nổi bật:

Lõi khóa

Lõi khóa làm bằng thép ngàm

Kích thước dây

Dây dài 35cm, phi 1.8mm

Ứng dụng

Phù hợp đa ngành nghề

Miễn phí khắc logo và số seri
Giá thành rẻ, đa dạng màu sắc

Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Seal

Nổi bật:

Lõi khóa

Lõi khóa làm bằng thép ngàm

Kích thước dây

Dây dài 35cm, phi 1.8mm

Ứng dụng

Phù hợp đa ngành nghề

Miễn phí khắc logo và số seri
Giá thành rẻ, đa dạng màu sắc

Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ

Nổi bật:

Niêm chì

Hạt chì cao 5mm, phi 10mm

Chì niêm

Dây chì xoắn kép 2 lớp

Niêm chì 02

Má chì phi 12mm, thép cứng

Miễn phí khắc dấu logo trên khuôn
Miễn phí giao hàng tận nơi

Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ

Nổi bật:

Niêm chì

Hạt chì cao 5mm, phi 10mm

Chì niêm

Dây chì xoắn kép 2 lớp

Niêm chì 02

Má chì phi 12mm, thép cứng

Miễn phí khắc dấu logo trên khuôn
Miễn phí giao hàng tận nơi

Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
mobile
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
mobile
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ
Bán chạy
Liên hệ