Chính Sách Bảo Mật

MỤC ĐÍCH

Nhằm phục vục khách hàng một cách tốt nhất khi cần tư vấn sản phẩm, bảo hành, giao nhận, đổi trả vv…

NHỮNG THÔNG TIN LƯU TRỮ

  • Họ tên khách hàng
  • Số điện thoại liên lạc
  • Email
  • Địa chỉ giao dịch
  • Số tài khoản giao dịch

THỜI GIAN LƯU TRỮ

Chỉ lữu trữ dữ liệu khách hàng khi có sự đồng ý của khách hàng thông qua các đơn hàng đã chốt

Lưu trữ trên các phần mềm quản lý uy tín trong thời gian 24 tháng

CAM KẾT

Chúng tôi cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin của khách hàng và chỉ dùng dụng cho mục đích hậu mãi về sau.

các chính sách khác

4
2
5
3
1